In 2025 overal te zien

Eise Eisinga

In ontwikkeling
GenreHistorisch drama Rating
Duur 100 minuten Taal Nederlands

Eise Eisinga

Strijd van Sterren

Een Spiritueel Levensdrama over Eise Eisinga die de wereld versteld deed staan.

In een betoverend landschap van 18e eeuws Fryslân leeft Eise Eisinga (42), een bedachtzame gelovige wolkammer met een diepgaande fascinatie voor sterren en het universum. Samen met vrouw en kinderen leeft hij een tamelijk geordend leven in een eenvoudige woning te Franeker. De zaken gaan goed en dat is mooi want zo heeft Eisinga tijd over voor zijn grote passie … de sterren!

Wanneer de plaatselijke dominee Eelco Alta (53), een starre voorstander van traditionele overtuigingen, de naderende Dag des oordeels voorspelt, ontstaat er grote onrust in de kleine gemeenschap.

Eisinga, fel gedreven door een persoonlijke bijzondere waarneming, begint aan een reis om zijn medeburgers, maar ook zijn vrouw te bevrijden van angst en oordeel.

Eisinga, een nerd met een enorme toewijding, werkt dag en nacht aan zijn zelfgemaakt planetarium. Het is als een spiegel tegen het negatieve geluid van de dominee en zijn vele aanhangers. Eisinga vecht voor erkenning en respect maar het tegenovergestelde is zijn deel.

De tand des tijds brengt niet alleen de voltooiing van Eisinga’s technisch wonder met zich mee, maar ook nogal wat persoonlijke beproevingen. Als eerst zijn zoon en later ook nog zijn vrouw overlijdt, wordt Eisinga geconfronteerd met de diepere lessen van het leven. In het aangezicht van verdriet leert hij de kostbaarheid van tijd en het belang van haast in het leven en liefhebben.

Parallel aan Eisinga’s innerlijke reis ondergaat dominee Alta geleidelijk een transformatie.

Eerst wilde Alta het levenswerk van Eisinga vernietigen maar na stemmen uit de kosmos raakt hij steeds meer geïnspireerd door Eisinga’s onwankelbare geloof in de verlichting.

Zowel Eisinga als Alta sluiten zich aan bij de patriotten, het is een bewust keerpunt in het leven van de dominee dat getuigd van het vermogen om te evolueren, zelfs in meest onverwachte omstandigheden. Terwijl de Patriotten en de Oranjes strijden om macht in

Fryslân, groeit het Planetarium uit tot een symbool van eenheid en begrip, zelfs ver over de landsgrenzen heen. Alta, ooit een vurig tegenstander van Eisinga, wordt zijn medestander in het bewaren van het kostbare erfgoed. Uiteindelijk is het dezelfde Alta die ervoor zorgt dat de Oranjes het planetarium zullen kopen om het te behouden voor het nageslacht en komende generaties.

In de herfst van zijn leven kijkt Eisinga tevreden naar het planetarium, nu veiliggesteld voor de eeuwigheid. Zijn aardse leven is voorbij, maar zijn erfenis leeft voort.

Eise Eisinga, de hemelbouwer in zijn strijd van sterren en licht is een diepgravend spiritueel levensdrama dat de kracht van liefde, begrip en zelfreflectie viert, en ons herinnert dat zelfs in donkere uren het licht van de verlichting altijd kan gaan schijnen.

 

Het Planetarium van Eise Eisinga werd in september 2023 Unesco werelderfgoed en … wereldberoemd.

Download de flyer:

Eise Eisinga – flyer