Steven gaat een nieuw filmprogramma maken i.s.m. Podium TV en de FilmAmbassade.nl.
Een inspirerend programma wat Nederlandse filmzaken gaat bespreken in een informele setting.
Quote Steven
We willen alleen gasten die geen blad voor de mond nemen en ook de misstanden in de Nederlandse filmwereld durven benoemen. Dat het niet goed gaat met met de Nederlandse film willen we doorbreken. Het moet diverser en filmmakers moeten autonoom kunnen werken zonder bemoeienis van teveel partijen. Kortom er moet meer macht naar Makers!
De eerste gasten die op het lijstje staan voor het programma zijn niet de minste.
Doreen Bonekamp (directeur Filmfonds) zal aan de tand worden gevoeld inzake het machtsblok van de fondsen/omroep richting filmmakers. Aart Staartjes wil een Sesamstraatfilm en voelt zich weinig gesteund door NPO en Gijs Scholten van Aschat heeft een inspirerende enquête gehouden onder filmmakers waar de uitslagen nogal spraakmakend te noemen zijn. Esmee Lammers en Dick Maas hebben filmzaken.com opgericht met als motto ‘mag het alsjeblieft wat inspirerender!’.
In het najaar is Filmzaken te zien op TV en YouTubeNL.