Droevig hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van Kitty Courbois. Ze was één van de genomineerden van de Rense Westra Oeuvre Award, die dit jaar voor het eerst uitgereikt gaat worden.

Wij wensen haar naasten veel sterkte en kracht toe met het verlies van een prachtige, succesvolle actrice.