Verschrikt en verdrietig zijn we na het bericht dat Bram, onze hoge heer ‘Gwijde van Vlaanderen’ in het meerjarige Grutte Pierproject, overleden is. Bram was een vriend van het huis. Dankbaar zijn we dat we begin deze zomer nog samengewerkt hebben voor Grutte Pier. We wensen zijn familie en zijn dierbaren veel sterkte toe.

Bram als ‘Gwijde van Vlaanderen’ in de teaser van ‘Grutte Pier’.

Foto header: Milan van Weelden